Loading…

Problémy s počítačom alebo IT ?

Máte problém s Vaším PC, notebookom, serverom a pod.?
Ozvite sa

Služby

Systémová a technická podpora

Ponúkam svojim zákazníkom skúsenosti a znalosti, ktoré sú neustále aktualizované vďaka aktívnemu dopĺňaniu si informácií v oblasti informačných technológií, preto sa môžete efektívnejšie venovať vašim činnostiam a vytvárať tak väčšiu expanziu vo vašom odvetví bez zbytočných nákladov a straty času.

Pri outsourcingu nemusíte vynakladať prostriedky na prevádzku oddelenia informačných technológií, a pritom ho môžete plnohodnotne využívať. Nemusíte investovať do vzdelávania či udržania úrovne špecialistu, no pritom ho máte k dispozícii podľa potreby. 

Vzdialená správa a monitoring

Monitoring je neoddeliteľným nástrojom na poskytovanie kvalitných služieb v oblasti informačných technológií. Pravidelným dohľadom nad vašimi technológiami viem predísť možným problémom, bez toho, aby ste to vôbec zaregistrovali, odstránim vzniknuté rizikové situácie. Vzdialená správa k tomu všetkému napomáha a ak ma požiadate o urýchlenú zmenu v nastavení systému, moja reakcia je okamžitá. 

Môj 24/7 servis ponúka:

  • konzultácie a poradenstvo
  • vzdialené servisné zásahy – okamžite
  • osobné servisné zásahy – do 3 hodín od nahlásenia
  • pravidelnú kontrolu systému
  • predchádzanie vzniku servisných prípadov
  • aktualizáciu softvéru a hardvéru
  • vzdialenú správu a dohľad nad systémovými prostriedkami