Loading…

Problémy s počítačom alebo IT ?

Máte problém s Vaším PC, notebookom, serverom a pod.?
Ozvite sa

Projekty

ORAVA

Pre klienta zaoberajúcim sa predajom elektroniky bola realizovaná kompletná IT vybavenosť maloobchodnej predajne (dodávka PC, tlačiarní, kamerového systému), vrátane štruktúrovanej kabeláže, zabezpečenia internetového pripojenia a vybudovanie wifi siete pre zákazníkov. Samozrejmosťou bol následný servis IT vybavenia.


PROMA

Spoločnosť zaoberajúca sa veľkoobchodom a maloobchodom so strojmi a náradím pre domácich kutilov či stredné a väčšie firmy. Bola realizovaná výmena starých fyzických serverov za nové, migrácia operačných systémov a samozrejme dát spoločnosti. V druhej fáze optimalizácie IT prostredia sa započalo s čiastočnou virtualizáciou niektorých serverov. Rok 2011 bol významný vzhľadom na fakt, že sa spoločnosť sťahovala do nových priestorov. Na novej lokalite bolo potrebné vybudovať kompletné serverové zázemie, serverovňu a kompletnú štruktúrovanú kabeláž pre počítače, periférne zariadenia a kamerový systém.


STAVBY MOSTOV SLOVAKIA

Významná slovenská stavebná spoločnosť s medzinárodným akcionárskym vplyvom (ČR a Francúzsko). V spoločnosti sa v prvej fáze menila serverová časť siete – výmena starých fyzických serverov za virtualizačné riešenie na báze VMware. Nasledovala výmena aktívnych prvkov siete – switche, firewally, wifi routre za zariadenia CISCO. Spoločnosť úspešne premigrovala e-mailové riešenie z Keria na Office365. Bol započatý projekt virtualizácie desktopov. Rok 2015 znamenal pre spoločnosť sťahovanie do nových priestorov. Bolo nutné zabezpečiť vybudovanie serverovne, štruktúrovanej kabeláže, fyzické presťahovanie a mnoho iných podporných činností pre bezproblémový chod firmy na novej lokalite z pohľadu IT.


TESCO

Pre jeden z najväčších hypermarketov na Slovensku boli vykonávané pravidelné servisné prehliadky časti ich IT siete, spravidla sa jednalo o bezdrôtové routery a prístupové body. Boli vykonávané opravy a optimalizácie (tzv. refity) štruktúrovanej kabeláže po celom Slovensku. Boli vykonávané merania kvality bezdrôtového signálu na predajných plochách a v zázemí. V prípade potreby došlo k „preusporiadaniu“ alebo výmene aktívnych sieťových prvkov tak, aby sa dosiahla vyššia kvalita wifi signálu. Pri novootvorených prevádzkach bol samozrejmosťou kompletný servis od projektovania wifi siete nasledovaného realizáciou a ukončeného záverečnými testami funkčnosti.


Loomis

Pre spoločnosť ktorá je špecialistom na prepravu hotovosti či cenín a tiež na riadenie obehu finančnej hotovosti v spoločnosti boli vykonávané kompletné IT služby počnúc starostlivosťou o servery, aktívne či pasívne sieťové prvky končiac starostlivosťou o koncové stanice (PC, notebooky) a periférne zariadenia. Bola vymenená podstatná časť hardvéru spoločnosti za najnovšie, technologicky najvyspelejšie zariadenia značiek ako CISCO či Lenovo. Súčasťou kontraktu bol aj 24/7 support a helpdesk používateľov v počte cca 120 pracovníkov.